Diensten

Aardwarmtesystemen

Voor niets gaat de zon op. Laten we daar dan gebruik van maken! Aardwarmte is een gratis energiebron: de aarde absorbeert de warmte van de zon en slaat deze op. Met behulp van een warmtepomp en één of meerdere bronnen wordt deze energie ’s winters uit de bodem onttrokken. In de zomer wordt de overtollige zonne-energie juist naar de bodem afgevoerd – de zogeheten koude- en warmteopslag (KWO). Zelfs bij een koude winter levert een aardwarmtesysteem voldoende warmte voor een aangename temperatuur in uw huis of (kantoor)bedrijfspand. Door het geavanceerde koelsysteem zorgt de warmtepomp ook in de zomerperiode voor een comfortabele woon- en werkomgeving.

Wij zijn gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van ondergrondse bronnen (gesloten en open systemen) die voor het gebruik van aardwarmte benodigd zijn. Daarnaast bieden wij advies en ondersteuning met betrekking tot het inpandige deel van uw aardwarmtesysteem (warmtepomp en afgiftesysteem). Al sinds 1998 levert deze effectieve werkwijze een uitstekende samenwerking op met installatie-bedrijven, wat terug te zien is in onze voortdurend groeiende klantenkring.

Belangrijke voordelen van een aardwarmtesysteem:

-40-60% besparing op energiekosten ten opzichte van een cv-ketel;
-verwarmen én koelen mogelijk voor een fractie van de gewone energieprijs*;
-comfortverhogend: dag en nacht, zomer en winter constante binnentemperatuur;
-lagere bouwkosten om aan EPC-norm van 0,6 te voldoen ;
-volledig onderhoudsvrij, dus geen jaarlijkse controle meer nodig;
-geen aardgas/gasmeter meer, dus een automatisch veiligere leefomgeving;
-niet meer afhankelijk van beschikbaarheid van fossiele brandstoffen;
-100% CO²-neutraal, dus zeer milieurvriendelijke;
-subsidie mogelijk in bestaande woning.

Grondboringen

Al ruim zestig jaar is Bergmans Bergeijk specialist in grondboringen en werken we met innovatieve boorinstallaties die op hoog niveau zijn geautomatiseerd. Bijzondere expertise hebben we in huis op het gebied van brandweerputten. Daarnaast hebben we jarenlange ervaring in uiteenlopende watervoorzieningen en infiltratieputten voor de afvoer van hemelwater, dat in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Dankzij onze brede ervaring ten aanzien van de bodemopbouw in Nederland, kunnen wij u uitstekend adviseren in de keuze van een put en zijn we bovendien in staat een zeer betrouwbare kostenraming te geven voor uw project.

Vanzelfsprekend voeren wij alle boorwerkzaamheden uit conform de actuele wet en regelgeving.(BRL SIKB 2100, protocol 2101)

Bronbemalingen

Voor het uitgraven van een bouwput kan een (te) hoge grondwaterstand een belemmering vormen. In dat geval is een tijdelijke bronbemaling nodig om het grondwater gedurende de bouwperiode te verlagen. Omdat de situatie per project verschilt, ontwikkelt Bergmans Bergeijk bemalingssystemen op maat. De unieke (traploze) pompen zijn niveau gestuurd en zorgen voor een optimale grond-waterstand. Dankzij onze volautomatische pompen wordt er niet meer grondwater onttrokken dan strikt noodzakelijk. Zo profiteert u van een flinke besparing op elektriciteitskosten, belastingen en heffingen. Bovendien wordt hiermee het risico op zettingen en schade aan panden in de omgeving aanzienlijk verkleind.

In gecompliceerde situaties is een bronbemaling onder controle te houden met behulp van een afstand bestuurbare computer (PLC-gestuurd). Behalve dit technische gemak bieden wij noodstroom-aggregaten en een 24-uursservice, waarmee u ook buiten werktijd de garantie heeft op een goed functionerende bemaling.

 

Berlinerwanden

Het plaatsen van berlinerwanden is bedoeld om instorting van een bouwput en schade aan omliggende gebouwen tegen te gaan en wordt vaak gecombineerd uitgevoerd met een bronbemaling. Dankzij een innovatieve methode kunnen wij de berlinerwanden volledig trillingsvrij aanbrengen. Eventuele verzakkingen behoren hiermee tot het verleden.

Bluwaco

Voor de brandweer is het beschikken over gegarandeerd en voldoende bluswater van groot belang. Daarom worden er op strategische plaatsen brandweerputten geboord als primaire of secundaire bluswatervoorziening. Dit zijn open of gesloten putten die grondwater aan de bodem onttrekken. Over het algemeen worden er open putten aangelegd met een vaste inhanger. Aan het einde van de stijgbuis is een koppeling gemonteerd waarop de zuigslang aangesloten kan worden. Soms moet er een speciaal opzetstuk geplaatst worden voordat de zuigslang aangekoppeld kan worden.

 

© Bergmans Bergeijk | Aardwarmtesystemen Grondboringen en bronbemalingen