Bluwaco is een zusteronderneming van Bergmans Bergeijk. Het staat voor Blus water controle en dat is dan ook precies wat we doen. We voeren jaarlijkse inspecties uit van geboorde bluswaterputten.