Een warmtepomp gebruikt de bodem als energiebron om gebouwen te verwarmen, om warm tapwater te maken en om te verkoelen.

De meerwaarde van een warmtepomp

De gemiddelde bodemtemperatuur is 10 á 12 graden. Het verkoelen van een woning is met die temperatuur heel eenvoudig maar voor verwarmen is een warmtepomp nodig. Deze gebruikt weliswaar stroom maar werkt zeer efficiënt. Een aardwarmtesysteem heeft een rendement van ongeveer 500%: dat wil zeggen dat met 1 kiloWatt aan hulpenergie (in de vorm van stroom) ongeveer 5 kiloWatt aan warmte wordt geleverd. De 4 kiloWatt die door het aardwarmtesysteem extra wordt geleverd, wordt dus onttrokken aan de bodem. Ter vergelijking: een oude CV-ketel behaalt ongeveer 90% rendement en een moderne HR-ketel tot maximaal 100%.

Voor verkoeling van een gebouw met een warmtepomp wordt gesproken over passieve koeling. Hiermee wordt bedoeld dat er niet actief koude wordt gemaakt zoals een traditionele airco doet. Maar dat de van nature in de bodem aanwezige kou wordt gebruikt. In plaats van koude lucht in uw pand te blazen, verkoelt u het pand via vloer- of wandverwarming. Deze vorm van verkoeling is zeer constant en dus comfortabel en verbruikt in tegenstelling tot een airco nauwelijks energie.

Bron: warmtepomp-weetjes.nl

Volgende