Een brandput zorgt voor voldoende bluswater bij brandbestrijding, een betrouwbare aanvoer is hierbij van groot belang.

Een betrouwbare aanvoer

De waterleiding is weliswaar betrouwbaar maar heeft vaak onvoldoende capaciteit. Om over voldoende bluswater te kunnen beschikken worden daarom brandputten geboord, ook wel bluswaterputten genoemd. Deze worden aangelegd voor capaciteiten tussen 60 en 120 m3 / uur. Brandputten kunnen op verschillende manieren worden afgewerkt, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever of de eis van de brandweer. Dat kan bovengronds zijn, al dan niet voorzien van een aanrijdbeveiliging. Maar ook worden ze vaak ondergronds afgewerkt. In het straatwerk of de berm ligt dan een gietijzeren putdeksel met het opschrift “BRANDPUT”.

Brandput met eigen bronpomp

Daarnaast is er de mogelijkheid om de brandput te voorzien van een eigen bronpomp waardoor het een zogenaamde primaire bluswatervoorziening wordt. De brandweer hoeft dan alleen een slang aan te sluiten en de pomp te starten. Deze primaire bluswatervoorzieningen vereisen een eigen stroomaansluiting en zijn te herkennen aan de besturingskast die naast de brandput is opgesteld.

Wet-en regelgeving

De benodigde capaciteit wordt door de brandweer opgegeven. Aan de hand van de bodemopbouw en rekening houdend met wet- en regelgeving bepalen wij vervolgens hoe diep een put geboord moet worden en met welke diameter. We hebben daar ruime ervaring in en ook specifieke gebiedskennis.