Een infiltratieput voorkomt overlast in uw tuin en vangt regenwater op dat geleidelijk afgegeven wordt aan de bodem. Hierdoor voorkomt u dat grote plassen water in uw tuin blijven liggen en de kwaliteit van uw gazon gewaarborgd blijft.

Het infiltreren van hemelwater

Steeds vaker wordt een bouwvergunning afgegeven met de verplichting om hemelwater op eigen terrein te infiltreren en is er dus geen aansluiting op een hemelwaterriool beschikbaar. In dat geval kan een infiltratieput een oplossing bieden. Dit is een verticaal geboorde put, vergelijkbaar met een waterbron. De put heeft een groot infiltrerend vermogen maar neemt bijna geen ruimte in beslag waardoor er maximaal vrijheid is voor uw tuininrichting.

Belangrijk om te weten

Waar u rekening mee moet houden is dat een infiltratieput geen directe berging van regenwater biedt omdat het grootste gedeelte van de put zich onder de grondwaterspiegel bevindt. Bij heel zware regenbuien kan er daardoor tijdelijk water in uw tuin staan. Houd daar rekening mee door uw tuin bijvoorbeeld enigszins hol aan te leggen of te zorgen voor een overloopmogelijkheid. De infiltratiecapaciteit is afhankelijk van de diepte maar ook van de bodemopbouw. Hoe grover het zand, hoe beter een put infiltreert. Het ontwerp van een waterput is daarmee specifiek voor iedere locatie.