De aanleg van een aardwarmtesysteem begint met een goed ontwerp gebaseerd op uw wensen. Wilt u bijvoorbeeld naast uw woning ook een zwembad verwarmen of heeft u nog uitbreidingsplannen? Of heeft u bijvoorbeeld behoefte aan extra veel koeling? Dan houden we daar rekening mee.

Als de gebruikerswensen bekend zijn, maken wij een bronontwerp met behulp van speciale ontwerpsoftware. Daarbij worden alle locatie-specifieke kenmerken meegerekend. De belangrijkste kenmerken zijn de plaatselijke bodemopbouw en of er dieptebeperkingen van toepassing zijn. Maar het maakt ook verschil maken of uw woning binnenstedelijk of juist erg landelijk gelegen is. En of er misschien al veel andere aardwarmtesystemen in uw omgeving aanwezig zijn.

Als het basisontwerp gereed is, bepalen we gezamenlijk waar de boringen geplaatst kunnen worden. In het geval van nieuwbouw kan dat gemakkelijk achter of onder het gebouw zijn. Bij een bestaand pand is dat vanwege de bereikbaarheid vaak onmogelijk en zal er veelal in de voortuin en/of onder de oprit geboord moeten worden.

Neem contact met ons op via de website, of bel ons gerust.