• Mag er overal een aardwarmtesysteem aangelegd worden?

  Nee, dat is niet overal toegestaan (maar gelukkig wel bijna overal). Er kunnen restricties gelden als gevolg van de ligging in of nabij een waterwingebied of vanwege een bodem- of grondwaterverontreiniging. Neemt u hierover gerust contact met ons op. Wij kunnen vrij snel beoordelen of er beperkingen gelden.

 • Hoe veel boringen zijn er nodig voor een aardwarmtesysteem?

  Het aantal boringen is afhankelijk van de energievraag van de woning en hoe diep de boringen (mogen) worden uitgevoerd. Voor een appartement kan dikwijls volstaan worden met 1 boring, voor een tweekapper zijn dikwijls 2 of 3 boringen nodig en voor een volledig vrijstaand huis vaak 3 of meer.

 • Mag een boring voor een aardwarmtesysteem onder een gebouw komen?

  Het is geen enkel probleem om een boring onder een gebouw te plaatsen, als de bouwplanning dat toelaat uiteraard. Een bodemcollector vergt geen onderhoud dus je hoeft daar niet bij te kunnen. De enige schade die ooit aan bodemcollectors optreedt, is aangraafschade bij bijvoorbeeld tuinaanleg. De aanwezigheid van een gebouw boven de bodemcollector biedt daartegen een perfecte bescherming.

 • Plaatsen jullie ook de warmtepomp?

  Voor het plaatsen van de warmtepomp heeft u een installateur nodig. Deze installateur is ook degene die de energievraag van de woning bepaalt en u kan adviseren over eventueel benodigde aanpassingen aan uw verwarmingssysteem. Wij berekenen op basis van de energievraag hoeveel bronnen tot welke diepte nodig zijn en realiseren deze voor u. Wij brengen het leidingwerk aan tot in de woning waar de installateur vervolgens de warmtepomp op aansluit.

 • Kunnen jullie ook achter onze woning boren?

  De machines die benodigd zijn voor grondboringen zijn groot. Voor een boring voor een aardwarmtesysteem maken we gebruik van een grondboormachine, een aanvulmachine en een graafmachine. De grondboormachine is het grootst: ongeveer 9m lang en 2,5m breed. Om achter een woning te kunnen boren is dus veel ruimte nodig. De doorgang naar achter moet minmaal 3m breed zijn en in de achtertuin moet voldoende ruimte zijn om te kunnen manoeuvreren.

 • Wat gebeurt met het zand dat uit het boorgat komt?

  Meestal kunnen wij het zand hergebruiken om het boorgat mee aan te vullen. Zo blijft er maar heel weinig zand over dat meestal ter plaatse verwerkt kan worden.