Gesloten bodemwarmte-installatie 

Met behulp van een warmtepomp kunnen we de gratis energie, uit de lucht, bodem, of het grondwater, benutten voor het verwarmen en koelen van gebouwen en voor het aanmaken van warm tapwater.
Voor het winnen van bodemwarmte zijn verschillende systemen denkbaar. Wat de beste keuze is hangt af van de installatie, de situatie en de gesteldheid van de bodem ter plekke.
Als warmteopwekking is voor dit woonhuis te Bergeijk gekozen voor, een Nibe solo-warmtepomp in combinatie met een 500 liter boiler en een losse koelmodule, met een gesloten bron.